หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 52 96.3% 2 3.7% 0 0% 0 0% 54
2 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 43 87.76% 2 4.08% 2 4.08% 2 4.08% 49
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 23 76.67% 2 6.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 18 60% 5 16.67% 5 16.67% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนบ้านเป้า 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
8 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
9 โรงเรียนหนองขามวิทยา 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
11 โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
12 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านสำราญ 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
14 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
15 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
16 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
17 โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
18 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง