หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 107 โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 8 13 11
2 020 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 30 53 45
3 054 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
4 103 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 33 20
5 136 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 7 9 8
6 142 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 10 18 13
7 162 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 15 27 23
8 214 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
9 230 โรงเรียนบ้านสำราญ 9 11 11
10 225 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 15 34 25
11 276 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 30 57 47
12 169 โรงเรียนบ้านเป้า 15 35 15
13 201 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 15 39 24
14 301 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 12 18 16
15 212 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 9 14 13
16 159 โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 13 21 17
17 328 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 51 89 68
18 342 โรงเรียนหนองขามวิทยา 17 28 23
19 324 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 54 117 91
20 026 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 12 26 18
รวม 333 642 488
1130