หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
ขยายโอกาส7
สพป. ยโสธร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 25 96.15% 0 0% 1 3.85% 0 0% 26
2 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
5 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง