หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนเมือง ๓ (ห้วยหลวง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
วันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเชียงพิณ

[ ทั้งหมด   3 ก.ย. 2562   5 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
7 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
8 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
9 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
10 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 168 แพลตตินั่ม 4 ก.ย. 2562 13.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 168 แพลตตินั่ม 4 ก.ย. 2562 13.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 168 แพลตตินั่ม 4 ก.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 13.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
6 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 ก.ย. 2562 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อนุบาล 4 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อนุบาล 4 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
2 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00
3 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00