หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. อุบลราชธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 42 91.3% 1 2.17% 3 6.52% 0 0% 46
2 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 39 95.12% 1 2.44% 1 2.44% 0 0% 41
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 15 88.24% 0 0% 2 11.76% 0 0% 17
4 โรงเรียนบ้านทางสาย 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนบ้านกุดชุม 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
7 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
8 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
9 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
10 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
13 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง