หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 โรงเรียนบ้านค้อบอน 12 20 18
2 081 โรงเรียนบ้านบอน 27 59 41
3 086 โรงเรียนบ้านบุ่ง 31 61 48
4 109 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 27 48 41
5 126 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 22 40 31
6 130 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 17 31 28
7 135 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 34 70 53
8 136 โรงเรียนบ้านห่องขอน 14 20 19
9 091 โรงเรียนบ้านเปือย 21 41 29
10 098 โรงเรียนบ้านโพนงาม 24 34 33
11 145 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 39 59 53
รวม 268 483 394
877