เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ภาคกลาง | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กรุงเทพมหานคร
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4
6. สพป. จันทบุรี เขต 1
7. สพป. จันทบุรี เขต 2
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
10. สพป. ชลบุรี เขต 1
11. สพป. ชลบุรี เขต 2
12. สพป. ชลบุรี เขต 3
13. สพป. ชัยนาท เขต 1
14. สพป. ตราด เขต 1
15. สพป. ทดสอบ
16. สพป. นครนายก เขต 1
17. สพป. นครปฐม เขต 1
18. สพป. นครปฐม เขต 2
19. สพป. นนทบุรี เขต 1
20. สพป. นนทบุรี เขต 2
21. สพป. ปทุมธานี เขต 1
22. สพป. ปทุมธานี เขต 2
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
24. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
26. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
28. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
29. สพป. ระยอง เขต 1
30. สพป. ระยอง เขต 2
31. สพป. ราชบุรี เขต 1
32. สพป. ราชบุรี เขต 2
33. สพป. ลพบุรี เขต 1
34. สพป. ลพบุรี เขต 2
35. สพป. สมุทรปราการ เขต 1
36. สพป. สมุทรปราการ เขต 2
37. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1
38. สพป. สมุทรสาคร เขต 1
39. สพป. สระบุรี เขต 1
40. สพป. สระบุรี เขต 2
41. สพป. สระแก้ว เขต 1
42. สพป. สระแก้ว เขต 2
43. สพป. สิงห์บุรี เขต 1
44. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
46. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
47. สพป. อ่างทอง เขต 1
48. สพป. เพชรบุรี เขต 1
49. สพป. เพชรบุรี เขต 2
50. สพป. กำแพงเพชร เขต 1
51. สพป. กำแพงเพชร เขต 2
52. สพป. ตาก เขต 1
53. สพป. ตาก เขต 2
54. สพป. นครสวรรค์ เขต 1
55. สพป. นครสวรรค์ เขต 2
56. สพป. นครสวรรค์ เขต 3
57. สพป. น่าน เขต 1
58. สพป. น่าน เขต 2
59. สพป. พะเยา เขต 1
60. สพป. พะเยา เขต 2
61. สพป. พิจิตร เขต 1
62. สพป. พิจิตร เขต 2
63. สพป. พิษณุโลก เขต 1
64. สพป. พิษณุโลก เขต 2
65. สพป. พิษณุโลก เขต 3
66. สพป. ลำปาง เขต 1
67. สพป. ลำปาง เขต 2
68. สพป. ลำปาง เขต 3
69. สพป. ลำพูน เขต 1
70. สพป. ลำพูน เขต 2
71. สพป. สุโขทัย เขต 1
72. สพป. สุโขทัย เขต 2
73. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
74. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
75. สพป. อุทัยธานี เขต 1
76. สพป. อุทัยธานี เขต 2
77. สพป. เชียงราย เขต 1
78. สพป. เชียงราย เขต 2
79. สพป. เชียงราย เขต 3
80. สพป. เชียงราย เขต 4
81. สพป. เชียงใหม่ เขต 1
82. สพป. เชียงใหม่ เขต 2
83. สพป. เชียงใหม่ เขต 3
84. สพป. เชียงใหม่ เขต 4
85. สพป. เชียงใหม่ เขต 5
86. สพป. เชียงใหม่ เขต 6
87. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
88. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
89. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
90. สพป. แพร่ เขต 1
91. สพป. แพร่ เขต 2
92. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
93. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
94. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
95. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
96. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
97. สพป. ขอนแก่น เขต 1
98. สพป. ขอนแก่น เขต 2
99. สพป. ขอนแก่น เขต 3
100. สพป. ขอนแก่น เขต 4
101. สพป. ขอนแก่น เขต 5
102. สพป. ชัยภูมิ เขต 1
103. สพป. ชัยภูมิ เขต 2
104. สพป. ชัยภูมิ เขต 3
105. สพป. ต้นแบบ
106. สพป. นครพนม เขต 1
107. สพป. นครพนม เขต 2
108. สพป. นครราชสีมา เขต 1
109. สพป. นครราชสีมา เขต 2
110. สพป. นครราชสีมา เขต 3
111. สพป. นครราชสีมา เขต 4
112. สพป. นครราชสีมา เขต 5
113. สพป. นครราชสีมา เขต 6
114. สพป. นครราชสีมา เขต 7
115. สพป. บึงกาฬ
116. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
117. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
118. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
119. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
120. สพป. มหาสารคาม เขต 1
121. สพป. มหาสารคาม เขต 2
122. สพป. มหาสารคาม เขต 3
123. สพป. มุกดาหาร
124. สพป. ยโสธร เขต 1
125. สพป. ยโสธร เขต 2
126. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
127. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
128. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
129. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
130. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
131. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
132. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
133. สพป. สกลนคร เขต 1
134. สพป. สกลนคร เขต 2
135. สพป. สกลนคร เขต 3
136. สพป. สุรินทร์ เขต 1
137. สพป. สุรินทร์ เขต 2
138. สพป. สุรินทร์ เขต 3
139. สพป. หนองคาย เขต 1
140. สพป. หนองคาย เขต 2
141. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
142. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
143. สพป. อำนาจเจริญ
144. สพป. อุดรธานี เขต 1
145. สพป. อุดรธานี เขต 2
146. สพป. อุดรธานี เขต 3
147. สพป. อุดรธานี เขต 4
148. สพป. อุบลราชธานี เขต 1
149. สพป. อุบลราชธานี เขต 2
150. สพป. อุบลราชธานี เขต 3
151. สพป. อุบลราชธานี เขต 4
152. สพป. อุบลราชธานี เขต 5
153. สพป. เลย เขต 1
154. สพป. เลย เขต 2
155. สพป. เลย เขต 3
156. สพป. กระบี่ เขต 1
157. สพป. ชุมพร เขต 1
158. สพป. ชุมพร เขต 2
159. สพป. ตรัง เขต 1
160. สพป. ตรัง เขต 2
161. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
162. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
163. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
164. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
165. สพป. นราธิวาส เขต 1
166. สพป. นราธิวาส เขต 2
167. สพป. นราธิวาส เขต 3
168. สพป. ปัตตานี เขต 1
169. สพป. ปัตตานี เขต 2
170. สพป. ปัตตานี เขต 3
171. สพป. พังงา เขต 1
172. สพป. พัทลุง เขต 1
173. สพป. พัทลุง เขต 2
174. สพป. ภูเก็ต เขต 1
175. สพป. ยะลา เขต 1
176. สพป. ยะลา เขต 2
177. สพป. ยะลา เขต 3
178. สพป. ระนอง เขต 1
179. สพป. สงขลา เขต 1
180. สพป. สงขลา เขต 2
181. สพป. สงขลา เขต 3
182. สพป. สตูล เขต 1
183. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
184. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
185. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3