หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 28 34 27
2 029 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 8 19 14
3 030 โรงเรียนบ้านจัดสรร 29 52 44
4 036 โรงเรียนบ้านตางาม 0 0 0
5 052 โรงเรียนบ้านปะอา 33 66 49
6 058 โรงเรียนบ้านมะนาว 6 8 7
7 063 โรงเรียนบ้านหนองบอน 17 34 24
8 065 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
9 079 โรงเรียนวัดช้างทูน 19 39 28
10 122 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 20 48 35
รวม 160 300 228
528