หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 19 42 29
2 009 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 0 0 0
3 035 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 4 3 3
4 051 โรงเรียนบ้านปะเดา 0 0 0
5 050 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 0 0 0
6 061 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 0 0 0
7 118 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
8 073 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0
9 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 27 48 40
10 075 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 8 23 14
รวม 58 116 86
202