หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 034 โรงเรียนบ้านดอนสูง 0 0 0
2 057 โรงเรียนบ้านมณฑล 0 0 0
3 064 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
4 019 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 40 71 44
5 031 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 31 59 49
6 045 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 0 0 0
7 080 โรงเรียนวัดดินแดง 6 10 9
8 082 โรงเรียนวัดตาพลาย 30 59 41
9 091 โรงเรียนวัดประณีต 0 0 0
10 101 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 0 0 0
11 014 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 9 12 9
รวม 116 211 152
363