หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 35 68 54
2 011 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 30 60 47
3 027 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
4 033 โรงเรียนบ้านดงกลาง 19 33 27
5 037 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 17 36 27
6 067 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 5 8 5
7 070 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 30 51 43
8 055 โรงเรียนบ้านโป่ง 43 77 60
9 078 โรงเรียนวัดฆ้อ 0 0 0
10 085 โรงเรียนวัดท่าหาด 11 21 16
11 084 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 38 81 57
12 092 โรงเรียนวัดพนมพริก 13 27 21
13 097 โรงเรียนวัดสลัก 7 0 0
14 121 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว 0 0 0
รวม 248 462 357
819