หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนคลองขวาง 0 0 0
2 008 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 0 0 0
3 023 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 0 0 0
4 041 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 1 8 1
5 043 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 0 0 0
6 056 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 0 0 0
7 060 โรงเรียนบ้านไร่ป่า 3 3 3
8 077 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 0 0 0
9 081 โรงเรียนวัดตะกาง 16 28 23
10 093 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 0 0 0
11 096 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 0 0 0
12 099 โรงเรียนวัดสะพานหิน 0 0 0
13 106 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 14 22 14
14 016 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 0 0 0
15 015 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านท่ากุ่ม 0 0 0
รวม 34 61 41
102