หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 21 39 35
2 053 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 2 3 3
3 054 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 26 51 38
4 069 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 4 9 6
5 100 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 6 20 6
6 102 โรงเรียนวัดหนองคันทรง 19 39 29
7 103 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 11 38 19
8 104 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 12 30 21
9 110 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 9 14 9
10 109 โรงเรียนวัดแหลมหิน 20 34 30
11 086 โรงเรียนวัดไทรทอง 16 30 24
12 117 โรงเรียนอนุบาลตราด 65 196 110
13 001 โรงเรียนกิตติวิทยา 0 0 0
14 111 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 17 26 23
15 112 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 16 28 24
รวม 244 557 377
934