หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 36 55 44
2 013 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 27 45 39
3 028 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 12 26 19
4 042 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 1 1 1
5 071 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 6 7 7
6 044 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 12 17 15
7 083 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 5 8 7
8 088 โรงเรียนวัดบางปิดบน 7 7 7
9 089 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 20 43 31
10 107 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 5 11 8
11 108 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 6 12 9
12 120 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 22 37 33
รวม 159 269 220
489