หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 030 1.100 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
2 031 1.200 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
3 032 1.300 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
4 036 2.300 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
5 764 3.300 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
6 823 4.100 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
7 037 4.200 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
8 038 4.300 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
9 759 5.100 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
10 760 5.200 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
11 761 5.300 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
12 046 6.100 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
13 047 6.200 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
14 787 7.100 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]  
15 788 7.200 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[]