หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 52 111 76
2 039 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 0
3 040 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 0 0 0
4 049 โรงเรียนบ้านบางปรง 0 0 0
5 062 โรงเรียนบ้านสวนใน 4 7 6
6 046 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 0 0 0
7 076 โรงเรียนวัดคลองขุด 7 19 13
8 087 โรงเรียนวัดบางปรือ 0 0 0
9 090 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 0 0 0
10 094 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 14 25 17
11 116 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 22 34 31
12 074 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 0 0 0
รวม 99 196 143
339