หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 0
2 023 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4 7 6
3 024 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 24 87 31
4 025 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 10 25 18
รวม 38 119 55
174