หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. สตูล เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 34 82.93% 4 9.76% 0 0% 3 7.32% 41
2 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 25 69.44% 7 19.44% 2 5.56% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 23 60.53% 10 26.32% 1 2.63% 4 10.53% 38
4 โรงเรียนจงหัว 13 61.9% 2 9.52% 2 9.52% 4 19.05% 21
5 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
6 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
7 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
8 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 3 13.04% 9 39.13% 5 21.74% 6 26.09% 23
9 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 12
10 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
11 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
12 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
13 โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 11
14 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
15 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10
16 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนดารุลมุอ์มิน 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
18 โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
19 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
20 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
21 โรงเรียนศรีอามานศึกษา 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
22 โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
23 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
24 โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
25 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
26 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
27 โรงเรียนอันซอเรี๊ยะห์อัดดีนียะห์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
28 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
29 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
30 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
31 โรงเรียนเพชรชูศึกษา 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
32 โรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
33 โรงเรียนปิยะนุสรณ์ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
34 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง