หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 โสนห้วยใต้
ณ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสวาย 109 98.2% 1 0.9% 1 0.9% 0 0% 111
2 โรงเรียนบ้านโสน 70 95.89% 3 4.11% 0 0% 0 0% 73
3 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 61 95.31% 1 1.56% 2 3.13% 0 0% 64
4 โรงเรียนบ้านแขว 57 93.44% 2 3.28% 2 3.28% 0 0% 61
5 โรงเรียนบ้านอาวอย 47 94% 2 4% 1 2% 0 0% 50
6 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 40 93.02% 2 4.65% 1 2.33% 0 0% 43
7 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 28 93.33% 1 3.33% 1 3.33% 0 0% 30
8 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 20 86.96% 1 4.35% 2 8.7% 0 0% 23
9 โรงเรียนบ้านตาดม 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 15 93.75% 0 0% 1 6.25% 0 0% 16
11 โรงเรียนบ้านคำเผือ 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง