หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 16 33 22
2 027 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 43 68 55
3 042 โรงเรียนบ้านคำเผือ 11 11 11
4 072 โรงเรียนบ้านตาดม 17 39 28
5 142 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 64 106 89
6 144 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 23 43 35
7 151 โรงเรียนบ้านสวาย 111 257 171
8 162 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 30 50 43
9 184 โรงเรียนบ้านอาวอย 50 108 81
10 036 โรงเรียนบ้านแขว 61 157 99
11 160 โรงเรียนบ้านโสน 73 153 111
รวม 499 1025 745
1770