หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางกี่ 0 0 0
2 040 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 0 0 0
3 061 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) 0 0 0
4 135 โรงเรียนบ้านมะกรูด 0 0 0
5 191 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 0 0 0
6 208 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 0 0 0
7 227 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 0 0 0
8 193 โรงเรียนบ้านหนองเทา 0 0 0
9 046 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
10 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 0 0 0
รวม 0 0 0
0