หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เครือข่ายโรงเรียนสนม 2
วันที่ 17 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สพป. สุรินทร์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาดี 53 70.67% 14 18.67% 5 6.67% 3 4% 75
2 โรงเรียนบ้านนานวน 34 77.27% 5 11.36% 1 2.27% 4 9.09% 44
3 โรงเรียนผาแดงวิทยา 30 57.69% 7 13.46% 7 13.46% 8 15.38% 52
4 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 28 68.29% 8 19.51% 1 2.44% 4 9.76% 41
5 โรงเรียนบ้านกาพระ 26 68.42% 5 13.16% 3 7.89% 4 10.53% 38
6 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 25 58.14% 8 18.6% 5 11.63% 5 11.63% 43
7 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 20 55.56% 8 22.22% 5 13.89% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
9 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านหนองครก 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนบ้านหัวนา 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
12 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
13 โรงเรียนบ้านนายม "นิยมศึกษาวิทยา" 9 40.91% 7 31.82% 3 13.64% 3 13.64% 22
14 โรงเรียนบ้านโนนจาน 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
15 โรงเรียนบ้านสะทืด 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
16 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง