หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 10 14 13
2 023 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 17 41 31
3 041 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 13 17 16
4 056 โรงเรียนบ้านตานบ 36 66 56
5 058 โรงเรียนบ้านตาฮะ 12 24 14
6 082 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 15 17 15
7 105 โรงเรียนบ้านปอหมัน 57 90 79
8 112 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 46 79 61
9 133 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 26 35 32
10 149 โรงเรียนบ้านสะเอิง 57 82 63
11 151 โรงเรียนบ้านสาโรช 14 18 17
12 152 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 30 50 37
13 196 โรงเรียนบ้านหัวพี 15 31 23
14 199 โรงเรียนบ้านเหล่า 19 33 23
15 089 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 13 23 14
16 116 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 20 37 27
17 117 โรงเรียนบ้านโพนครก 42 72 56
รวม 442 729 577
1306