หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนบ้านขาม 26 40 36
2 048 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 39 89 59
3 050 โรงเรียนบ้านดู่ 26 49 37
4 079 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 64 140 93
5 109 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 47 95 72
6 110 โรงเรียนบ้านผือน้อย 32 62 50
7 146 โรงเรียนบ้านสร้างบก 16 51 24
8 161 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 33 81 47
9 166 โรงเรียนบ้านหนองคู 27 44 40
10 174 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 55 80 58
11 202 โรงเรียนบ้านอาจญา 32 70 55
12 209 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 50 86 75
13 218 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 47 105 70
14 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 17 63 31
15 005 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 32 72 42
รวม 543 1127 789
1916