หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เครือข่ายโรงเรียนสนม 1
ณ โรงเรียนสนมศึกษาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2562   3 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 511 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 511 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 4 ห้อง 412 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 4 ห้อง 412 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 213 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 213 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 213 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 1 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 1 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 1 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 2 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 2 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 521 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 521 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
2 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
7 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
8 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
15 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
16 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
19 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
20 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
21 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
22 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
23 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
24 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
25 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
26 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
27 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
28 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562 0.00
29 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
30 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
31 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
32 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
33 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 513 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 513 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 522 3 ต.ค. 2562 0.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 523 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 5 ห้อง 523 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนามบาสเกตบอล 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2562 0.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 3 ต.ค. 2562
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 324 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 324 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 324 3 ต.ค. 2562
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 3 ห้อง 324 3 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 211 3 ต.ค. 2562
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 211 3 ต.ค. 2562
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 211 3 ต.ค. 2562 0.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 211 3 ต.ค. 2562
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 212 3 ต.ค. 2562
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 213 3 ต.ค. 2562
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 213 3 ต.ค. 2562
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562 0.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562 0.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2562
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคาร 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 1 3 ต.ค. 2562
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 1 3 ต.ค. 2562
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารห้องสมุด ห้องที่ 1 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562 0.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอ 3 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 0.00
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 0.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
5 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
6 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
7 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
8 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
9 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
10 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
11 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
12 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
13 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
14 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00
15 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงอาหาร 3 ต.ค. 2562 0.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562 13.00-15.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2562