หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสดอ 72 80% 8 8.89% 5 5.56% 5 5.56% 90
2 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 64 81.01% 7 8.86% 6 7.59% 2 2.53% 79
3 โรงเรียนบ้านแสรออ 60 74.07% 7 8.64% 9 11.11% 5 6.17% 81
4 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 47 81.03% 7 12.07% 2 3.45% 2 3.45% 58
5 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 27 54% 13 26% 7 14% 3 6% 50
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 26 76.47% 3 8.82% 3 8.82% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 21 56.76% 4 10.81% 8 21.62% 4 10.81% 37
8 โรงเรียนบ้านตากูก 18 47.37% 9 23.68% 7 18.42% 4 10.53% 38
9 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
10 โรงเรียนบ้านโชค 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
11 โรงเรียนบ้านกันตรง 14 53.85% 6 23.08% 6 23.08% 0 0% 26
12 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านตากแดด 13 43.33% 8 26.67% 6 20% 3 10% 30
14 โรงเรียนบ้านฉันเพล 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านพะเนา 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
16 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านสามโค 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านบุญโลก 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านพระปืด 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง