หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด
สพป. สกลนคร เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 59 85.51% 7 10.14% 2 2.9% 1 1.45% 69
2 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ฯ 55 84.62% 7 10.77% 0 0% 3 4.62% 65
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 52 78.79% 11 16.67% 1 1.52% 2 3.03% 66
4 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 23 62.16% 10 27.03% 1 2.7% 3 8.11% 37
5 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 22 73.33% 8 26.67% 0 0% 0 0% 30
6 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 18 51.43% 7 20% 0 0% 10 28.57% 35
7 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) 17 60.71% 8 28.57% 2 7.14% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนบ้านสรศรี 13 65% 5 25% 0 0% 2 10% 20
9 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านลืมบอง 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง