หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนบ้านกุดจาน 29 52 41
2 049 โรงเรียนบ้านดงบัง 18 20 20
3 057 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 16 32 24
4 069 โรงเรียนบ้านตาด 21 43 32
5 073 โรงเรียนบ้านท่างาม 35 51 45
6 087 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 9 13 11
7 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 40 81 63
8 178 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 59 117 88
9 179 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 25 39 35
รวม 252 448 359
807