หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนบ้านก่อ 22 34 29
2 068 โรงเรียนบ้านตาดโตน 24 39 36
3 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 42 75 65
4 080 โรงเรียนบ้านนาคอย 21 36 29
5 082 โรงเรียนบ้านนาจาร 32 49 43
6 097 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 20 36 31
7 109 โรงเรียนบ้านบะนกทา 17 27 23
8 110 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 11 17 15
9 159 โรงเรียนบ้านหนองสนม 14 25 17
10 046 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 14 17 15
11 099 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 7 13 10
12 121 โรงเรียนบ้านโพนแพง 23 29 28
รวม 247 397 341
738