หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 059 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 29 55 40
2 071 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 41 88 63
3 072 โรงเรียนบ้านท่าควาย 27 45 39
4 079 โรงเรียนบ้านนากะทาด 34 87 59
5 093 โรงเรียนบ้านนาหวาย 17 29 25
6 095 โรงเรียนบ้านนาฮี 27 53 41
7 136 โรงเรียนบ้านสงเปือย 26 44 37
8 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 31 76 55
9 120 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 18 33 20
รวม 250 510 379
889