หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 30 96.77% 0 0% 1 3.23% 0 0% 31
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 21 91.3% 0 0% 1 4.35% 1 4.35% 23
3 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
4 โรงเรียนบ้านโนนยาง 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
5 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
8 โรงเรียนบ้านพันขาง 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
11 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
12 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง