หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 49 94.23% 1 1.92% 2 3.85% 0 0% 52
2 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 24 92.31% 2 7.69% 0 0% 0 0% 26
3 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 19 59.38% 5 15.63% 1 3.13% 7 21.88% 32
4 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 13 50% 4 15.38% 0 0% 9 34.62% 26
5 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
6 โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 9 50% 3 16.67% 1 5.56% 5 27.78% 18
7 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 11
8 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 9
9 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง