หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 12-13 กันยายน 2562
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 38 90.48% 4 9.52% 0 0% 0 0% 42
2 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 28 73.68% 6 15.79% 2 5.26% 2 5.26% 38
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 28 75.68% 2 5.41% 5 13.51% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 27 84.38% 0 0% 3 9.38% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนบ้านโคกสี 26 81.25% 2 6.25% 1 3.13% 3 9.38% 32
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 24 75% 4 12.5% 2 6.25% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 24 77.42% 4 12.9% 1 3.23% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 24 85.71% 2 7.14% 2 7.14% 0 0% 28
9 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 21 75% 4 14.29% 1 3.57% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนบ้านหนองโน 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 13 68.42% 2 10.53% 0 0% 4 21.05% 19
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง