หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret1

ผลการแข่งขัน

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 การศึกษาเอกชน
2 ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
3 ดินดำแสนชาติ
4 ไตรจังหาร
5 ทุ่งเขาหลวง
6 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
7 เทอดไทย
8 ธรรมฐิติญาณ
9 ปราสาทหิน
10 พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
11 ม่วงลาดดงสิงส์ผักแว่น
12 เมืองเชียงขวัญ
13 เมืองเชียงดี
14 เมืองทุ่งเวฬุวัน
15 เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
16 เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
17 เมืองพลาญชัย
18 เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
19 เมืองสาเกตุ
20 เมืองสีแก้วปอภาร
21 ศรีสมเด็จใต้
22 ศรีสมเด็จเหนือ
23 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
24 หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
25 อุ่มเม้าไพศาล