งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กำหนดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. ระดับ : ปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนรวม
เวลา 13.30 น. ระดับ : มัธยมศึกษา (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14:04 น.
การจัดส่งรูปเล่มและผลงานของกิจกรรมการแข่งขันทุกกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
- ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน 2562)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
- ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์
(ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน 2562)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
- ส่งรายงานและ CD Clip VDO จำนวน 3 ชุด
ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ
- ส่งรายงานโครงงานอาชีพที่ดำเนินการให้คณะกรรมการแข่งขัน
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 12 กันยายน 2562)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร
- ส่งรายงานให้คณะกรรมการพร้อมแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น
(ไม่เกินวันที่ 12 กันยายน 2562)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กรณีกิจกรรมที่มีรูปเล่ม/แผ่นซีดีหรือรายละเอียดที่จะต้อง
ส่งให้กรรมการในวันแข่งขัน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
กลุ่มสาระวิทยาศาตร์
กรณีกิจกรรมที่มีรูปเล่ม/แผ่นซีดีหรือรายละเอียดที่จะต้อง
ส่งให้กรรมการในวันแข่งขัน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
* หมายเหตุ : ขอให้รักษาเวลาและกติกาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11:25 น.
การแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 1 - 16 พ.ย. 2562
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ระดับภาค วันที่ 18 - 24 พ.ย. 2562
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 2562
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:31 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:01 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 29
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 230
สัปดาห์ที่แล้ว 168
เดือนนี้ 1,269
เดือนที่แล้ว 1,668
ปีนี้ 1,269
ทั้งหมด 1,557,970