หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. แพร่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 21 84% 1 4% 1 4% 2 8% 25
2 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 21 87.5% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 16 64% 6 24% 2 8% 1 4% 25
4 โรงเรียนบ้านสะเลียม 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
5 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
6 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
7 โรงเรียนบ้านวังหลวง 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
8 โรงเรียนบ้านย่านยาว 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง