หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 24 41 35
2 058 โรงเรียนบ้านย่านยาว 9 14 12
3 068 โรงเรียนบ้านวังหลวง 12 17 16
4 073 โรงเรียนบ้านสะเลียม 15 28 21
5 076 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 25 42 31
6 077 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 33 50 38
7 047 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 17 32 21
8 113 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 9 16 15
รวม 144 240 189
429