หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 065 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 0 0 0
2 095 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0 0 0
3 022 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 0 0 0
4 140 โรงเรียนวัดนาขาม 0 0 0
5 142 โรงเรียนวัดน้ำคบ 0 0 0
6 156 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 0 0 0
7 005 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 0 0 0
8 004 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 0 0 0
9 013 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 0 0 0
รวม 0 0 0
0