หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 035 โรงเรียนบ้านชาน 0 0 0
2 039 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0
3 058 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 0 0 0
4 092 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 0 0 0
5 104 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 0 0 0
6 021 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 0 0 0
7 131 โรงเรียนวัดคันโช้ง 10 8 6
8 144 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 0 0 0
9 164 โรงเรียนวัดหินลาด 0 0 0
10 175 โรงเรียนห้วยปลาไหล 0 0 0
รวม 10 8 6
14