หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 071 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 0 0 0
2 075 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 0 0 0
3 130 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 0 0 0
4 161 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0
5 132 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 0 0 0
รวม 0 0 0
0