หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 081 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 0 0 0
2 084 โรงเรียนบ้านมะต้อง 0 0 0
3 116 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 0 0 0
4 122 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 0 0 0
5 125 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 0 0 0
6 137 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 0 0 0
7 148 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 0 0 0
8 015 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 0 0 0
รวม 0 0 0
0