หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 0 0 0
2 070 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 0 0 0
3 099 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
4 139 โรงเรียนวัดธรรมาราม 0 0 0
5 152 โรงเรียนวัดวังวน 0 0 0
6 151 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 0 0 0
7 153 โรงเรียนวัดสนามไชย 0 0 0
8 162 โรงเรียนวัดหางไหล 0 0 0
รวม 0 0 0
0