หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 0 0 0
2 124 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
3 129 โรงเรียนวัดคลองตาล 0 0 0
4 155 โรงเรียนวัดสะพานหิน 0 0 0
5 163 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ 0 0 0
6 159 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 0 0 0
7 170 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 0 0 0
รวม 0 0 0
0