หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 10 18 16
2 138 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 0 0 0
3 134 โรงเรียนวัดท้องโพลง 0 0 0
4 149 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 0 0 0
5 154 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 4 7 6
6 128 โรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0
รวม 14 25 22
47