หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 096 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
2 120 โรงเรียนผดุงวิทยา 29 46 37
3 147 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 0
4 150 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 0 0 0
5 167 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 0 0 0
6 174 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 16 36 25
รวม 45 82 62
144