หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 0 0 0
2 118 โรงเรียนประชาสามัคคี 0 0 0
3 126 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 0 0 0
4 136 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
5 141 โรงเรียนวัดนาขุม 0 0 0
6 158 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 0 0 0
7 146 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 0 0 0
รวม 0 0 0
0