หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 0 0 0
2 119 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
3 127 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 0 0 0
4 135 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 0 0 0
5 157 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 0 0 0
6 160 โรงเรียนวัดหอกลอง 0 0 0
7 016 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 0 0 0
รวม 0 0 0
0