หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 077 โรงเรียนบ้านป่าคาย 0 0 0
2 088 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 0 0 0
3 103 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0
4 108 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 14 27 16
5 115 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 0 0 0
6 166 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 31 40 40
7 169 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0
รวม 45 67 56
123