หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 0 0 0
2 064 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0 0 0
3 069 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0
4 080 โรงเรียนบ้านป่ารวก 0 0 0
5 023 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 0 0 0
6 172 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 0 0 0
รวม 0 0 0
0