หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 2 4 4
2 043 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 0 0 0
3 041 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 0 0 0
4 063 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 1 3 2
5 117 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 0 0 0
6 121 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 0 0 0
รวม 3 7 6
13